Esté es otro ejemplo HTML de mensaje con enlace.
2.019
1.899
1.969
1.377
1.377
CONDICIONS D' US

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, REGAS OIL SL informa de que és titular del website WWW.REGASOIL.COM. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, REGAS OIL SL informa de les següents dades: REGAS OIL SL, con CIF B61793311, i domicili social a REGAS OIL SL; C/ TARRAGONA, 29-31, 08850 GAVA inscrita en el Registre Mercantilm en el tom 31162, foli 217, fulla B-188934, inscripció 2º. La dirección de correu electrònic de contacte amb l'empresa és regasoil@regasoil.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites el website de REGAS OIL SL confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació per les pàgines REGAS OIL SL, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat complimentlegal segons el cas. Les pàgines web REGAS OIL SL proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per REGASOIL SL per l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L'ús de la informació, serveis i dades oferts per REGAS OIL SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.
POLITICA D'ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

REGAS OIL SL no es fa responsable del contingut de les págines web a las que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en su website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

REGAS OIL SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d'evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, REGAS OIL SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

REGAS OIL SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d'ùs de la mateixao en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

REGAS OIL SL es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, REGAS OIL SL informa que les cookies s'associen l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'usuari. L'usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a les websites REGAS OIL SL no serè preceptiva la instal•lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, REGAS OIL SL informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat REGAS OIL SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, REGAS OIL SL informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició mitjaçant un escrit a l'adreça: REGAS OIL SL; C/TARRAGONA, 29-31, 08850 GAVA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a REGAS OIL SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l'ordenament jurídic espanyol, els hi serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés REGAS OIL SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

REGAS OIL SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i REGAS OIL SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i REGAS OIL SL, els jutjats o tribunals propis de la localitatde GAVA.


Copyright © dreaminfo.es