REGAS OIL SL

 

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l'informem que les seves dades personal obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva direcció de correu electrònic, seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de REGAS OIL SL;, amb la finalitat de poder atendre les seves comandes, consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que pogués ser del seu interès.

 

REGAS OIL SL es compromet a l'ús exclusiu de les dades, recollides mitjançant aquest formulari, amb la finalitat mencionada anteriorment.

 

L'interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula.

 

L'enviament d'aquest e-mail implica l'acceptació de les clàusules exposades.

 

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició, en els termes que estableix al Llei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a la següent direcció REGAS OIL SL; C/TARRAGONA, 29-31, 08850 GAVA.